Általános Szerződési Feltételek

Az áruház kezelése
Az áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetõségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Ön minél egyszerûbben megtalálhassa és megvásárolhassa a keresett terméket. A legmegfelelõbb termék kiválasztásának elõsegítésére, igyekszünk Önnek a lehetõ legtöbb javaslatot, és információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

Böngészés
Az áruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkrõl. Ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges. A bejelentkezés és regisztráció nélkül történõ böngészés közben is kiválaszthat termékeket, amelyek egy átmeneti tárolóba kerülnek, s ha Ön regisztrálja magát adatai megadásával ezen cikkek azonnal megrendelhetõek, így nem szükséges, hogy bejelentkezés után újra kiválassza azokat. A termékek megtekintésére egy többszintû menüstruktúrát hoztunk létre. A fõoldalon található hivatkozások segítenek a fõ termékcsoport kiválasztásában, melyen belül további alcsoportok szerepelnek. A kívánt termékcsoportra kattintva, részletes terméklistát kap. Itt választhat a termékek közül, és eljuthat a termékek részletes információs oldalaira, amelyen már fénykép és részletes mûszaki leírás is található.A lap alján láthatja az árat, illetve itt teheti kosarába a terméket.

Amennyiben szeretne más termékeket is megtekinteni, az áruház minden oldalán megtalálható kezelõgombok segítségével böngészhet tovább.

Keresési lehetõségek
* A GYORSKERESÉS funkcióval a vásárlást, illetve a kiválasztást szeretnénk megkönnyíteni, mivel egy szót, vagy szótöredéket megadva lehet keresni a termékek azonosítójában, megnevezésében és a termékleírásban.
* Az ÖSSZETETT KERESÉS funkcióval jóval szélesebb skálán kereshet akár a termék leírásban, akár a gyártó neve szerint, akár megadott értékhatáron belül.

Megrendelés:

Érvényes megrendelést a Fogyasztó a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel oldalunkn keresztül a nap 24 órájában. Telefonon rendelést nem veszünk fel.
A Fogyasztó a weboldalon regisztrációval és regisztráció nélkül is rendelhet. A megrendelés/regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is.
A Fogyasztó a kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket a "Kosárba" gomb megnyomásával. A megrendelést a kosár "Kifizetés" gombjával indíthatja, ahol kiválaszthatja a fizetési és szállítási módok közül a megfelelőt. Honlapunkon keresztül történő rendelés esetén a megrendelt termékek értékét a futárnál készpénzzel vagy bankkártyával, illetve előreutalással is lehet kiegyenlíteni.

A webáruházban a megrendelés végén a Fogyasztónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi Tájékoztatót valamint azt, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár - ahhoz, hogy a megrendelés véglegesíthető legyen. Amennyiben ezek közül bármelyiket nem fogadja el a Fogyasztó, a megrendelést technikailag nem tudja megvalósítani (a véglegesítés gomb nem látható).

A Fogyasztó által feladott rendelés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést a Szolgáltató a webáruházban iktatja, a szerződést a Fogyasztó a későbbiekben megtekintheti a webáruházban.
A szerződés magyar nyelven köttetik.
A megrendelést fentiek alapján elektronikus úton, Hétvégén és ünnepnapokon beérkezett elektronikus megrendelések feldolgozása az azt követő első munkanapon történik.
A megrendelések feldolgozásakor minden esetben, telefonon vagy elektronikus levélen keresztül, egyeztetés történik a Fogyasztóval.

A Fogyasztó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Fogyasztót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).
A második emailben melyet munkatársunk ír, tájékoztatjuk a megrendelés állapotáról, a készleten létéről vagy a várható beszállítás idejéről. Amennyiben a rendelt termék nincs készleten értesítjük annak várható beérkezéséről. Amennyiben a termék készleten van, értesítjük megérkezéséről illetve a kiszállítás feladásáról.

Adatbeviteli hibák javítása:

Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Fogyasztó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a "frissítés" gombot. Amennyiben törölni kívánja Fogyasztó a kosárban található termékeket, akkor az "Eltávolít Termék(ek)" oszlopban bepipálja a törölni kívánt termék előtti jelölőnégyzetet és megnyomja a "frissítés" gombot. A rendelés során a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
Amennyiben rendelését feladta de valamely adatot nem jól adott meg a Fogyasztó, kérjük azt a kapcslat fülön jelezze a szerződéskötéstől számított 24 órán belül.

Panaszkezelés:

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fejlécben szereplő telefonszámon, vagy a kapcslat fülön is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy digitalizált példányát megküldi a Fogyasztónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Illetékes Békéltető testület:

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
Fogyasztó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?
Fogyasztó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék árának a visszafizetését csak akkor kérheti, ha a javítás vagy a csere nem lehetséges.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a Fogyasztó fogyasztónak minősül.

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:
- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást. Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján vállalkozásunk által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap garanciát vállalunk.Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük a garanciajegyen.
A vásárló garanciális igényét a vásárolt termékhez mellékelt garanciajeggyel és az eredeti számla vagy pénztárblokk példányával érvényesítheti. Elveszett garanciajegyet nem tudunk pótolni. Minden termék mellé a gyártó/nagykereskedő által biztosított termékinformációs anyagot szállítjuk. A garanciajegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garanciajegy érvénytelenségét vonja maga után.
A garancia csak a sérüléssmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.

A garancia érvényét veszti helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás. Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, bámilyen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.

A garancia időtartama a vásárlás napjával kezdődik.A termék javítása esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a javítással töltött idővel. A vásárló az észlelt hibát a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.
Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembehelyezés és kezelés mellett meghibásodott, a vásárló kérheti annak azonos típusú új termékre való díjmentes javítását,cseréjét. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat kérheti vissza.

Szavatosság:

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 49/2003. (VII.30) GKM rendelet az irányadó. Szavatossági igény (Ptk 305-311.&) a számla, blokk bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 1 éven belül, ha a meghibásodás hibás teljesítésből ered. Az első 6 hónapban vállalkzásunk feladata a kifogás intézése. 6 hónapon túl, ha nem értünk egyet a vásárló kifogásával (a meghibásodás a a vevő valamely hibájából eredt), a rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat. Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést kell lehetőség szerint 15 napon belül biztosítani. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet állítunk ki, mely tartalmazza a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét.

Javítás:

A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem rendeltetésszerű használatból ered, úgy vállalkozásunk fenntartja a jogot magának, hogy a költségeit felszámítsa.
A garanciális és szavatossági igény telephelyünkre postai úton eljuttatva érvényesíthető.
A termék oda- visszaszállításáról a vásárlónak kell gondoskodni.

Elállás joga:

A 45/2014. Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről alapján a fogyasztónak (vállalatok, cégek nem fogyasztónak számítanak), a termék átvételének napjától 14 napig gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát.

Kivételek ez alól:
b) olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése esetében, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacoknak az elállási időszak alatt is lehetséges ingadozásaitól függ;
c) a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elké­szített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében;
h) olyan szerződések esetében, amelyeknél a fogyasztó kifeje­zetten kérte a kereskedőt, hogy keresse fel abból a célból, hogy sürgős javítási vagy karbantartási munkálatokat végezzen.
Ha az ilyen kiszállás alkalmából a kereskedő a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkat­részeken felül kínál szolgáltatásokat vagy árukat, ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra vagy árukra már vonatkozik az elállási jog;

Az elállás joga indoklás nélkül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A vásárló köteles - amennyiben elállt a vásárlástól - 14 napon belül a kereskedőhöz visszajuttatni a terméket.
Az eladó köteles a fogyasztó által kifizetett összeget az áru visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján)
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából.
A Fogyasztó postai levelét ajánlott küldeményként adja fel, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja nyilatkozat minta útján - itt tölthető le. /A 45/2014 Korm. Rendelet 25. § alapján/ - vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, melyet akár a kapcsolat fülre kattintva is bejelenthet, vagy legegyszerűbben a vásárláskor kapott automatikus e-mailra válaszolva is közölhet.
A Fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondania szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán levél formájában vagy elektronikus úton az alábbi címre:
8360 Keszthely, Zámor u 23 - E-mail: humidor@humidorbolt.hu
Ebből a célból felhasználhatja a weboldalunkon elhelyezett elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Az Elállási/Felmondási nyilatkozat ŰRLAP letőlthető, nyomtatható a linkre kattintva.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja és nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módot választja, az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.
Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Az 29. § alapján az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó, illetve hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.
A fogyasztó az eladónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az eladó azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 9. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Amennyiben a termék meghibásodott, és a fogyasztó a vásárlástól számított 3 munkanapon belül bejelenti és nem lehet javítani, lehetőség szerint cserélni kell, ha nem lehetséges, akkor a vételárat vissza kell fizetni.

A fizetés lehetséges formái:

Az áruházban feltüntetett árak, érvényes bruttó fogyasztói árak.

- előreutalással kiszállításnál,
- utánvéttel kiszállításnál,

Szállítás:

A szállítás feltételeiről, díjairól a Szállítási Díjak oldalon tájékozódhat.
Ha a termék nincs készleten, akkor felvesszük a kapcsolatot a beszerzési idő egyeztetése miatt. A megrendelt termék(ek) maximum kiszállítási ideje 90 nap, természetesen törekszünk arra,hogy minél előbb kiszállítsuk a megrendelt termék(ek)et. Az általános kiszállítási idő 1-5 munkanap.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Egyéb információk:

-A raktáron jelenleg nem lévő megrendelt termékek ára változhat! Ez lehet áremelkedés és árcsökkenés is.
Az árváltozás oka lehet beszállítói vagy gyártói ármódosítás, illetve árfolyam ingadozás is.
-Előreutalás esetén kiszámlázzuk a terméket, a számlát elküldjük e-mailban (pdf formátumban), kérjük ezen számla lapján utalja el az összeget.
-A honlapon található képek illusztrációk.
-A leírások és az árak tájékoztató jellegűek, ezért nem minősülnek ajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Az esetleges hibák, félreértések okozta kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük.
-Tájékoztatunk, hogy a honlap használatával az online közzétett üzletszabályzatot elfogadottnak tekintjük.
Amennyiben bármi más kérdése lenne, kérjük keresse kollégáinkat elérhetőségeinken!

Kelt: 2019.02.25
Krausz Henriett e.v.
8360 Keszthely, Zámor u. 23
Adószám: 68617754-2-40
Nyilvántartásba vette Keszthely város jegyzője
E-mail: root kukac src pont hu